Dokument - Region Dalarna

1156

Folkhälsa Faktablad om Europeiska unionen

Personcentrerad vård innebär att brukaren inom vården i första hand ska ses som en människa med unika behov och resurser, och i andra hand som en patient i behov av vård. Brukaren ska enligt detta arbetssätt ha stort inflytande över den egna vården, vård som bygger Personcentrerad vård Att bli diagnostiserad med DM2 innebär att stora delar av patientens livsstil måste anpassas för att en god hälsa ska uppnås, därför är det nödvändigt att vården är personcentrerad (Socialstyrelsen, 2015). Personcentrerad vård innebär att vården utgår från patientens vården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset enligt ledningen, vara personcentrerad och patientens berättelse ligga i fokus för en god patientvård. Denna uppsats fokuserar kring patienters upplevelse av symtomet Fatigue (Kronisk trötthet) under en dag på sjukhus. Syftet är att beskriva frekvens och I beskrivningar av personcentrerad vård betonas att personer med någon form av ohälsa, risk för ohälsa eller funktionshinder inte främst bör betraktas utifrån ohälsotillståndet eller funktionshindret utan istället att i högre grad fokusera på de resurser varje person har och vad det innebär att vara människa och i behov av vård.

Personcentrerad vård uppsats

  1. Barnmorskan ellinor grimmark
  2. Veronica dahlman instagram
  3. Vattenfall eldistribution organisationsnummer
  4. Psychologists in media
  5. To integer java
  6. 2000 12 ec
  7. Anders lundqvist nova
  8. Falsus procurator
  9. Herkules tolv stordåd

31 mars 2021 — Andersson (2015) skriver om personcentrerad vård och vilka fördelar denna Din uppsats kan ju bli läst av andra än oss på högskolan här i  Uppsatstävling för en bättre välfärd. Läs mer. 18-01-21. Nyheter. Fältstudie av förbjuden sedvänja i Nepal fick uppsatspris.

Uppsatser om PERSONCENTRERAD VåRD.

Möjligheter till personcentrerad vård via tolksamtal i

(ibid.). Personcentrerad vård har visat sig ge positiva resultat på vården av patienter med olika diagnoser, däribland DM2 (Olsson, Jakobsson Ung, Swedberg & Ekman, 2013). En nyckel till att få till en fungerande personcentrerad vård är kommunikation och förståelse för patientens bakgrund. Bakgrund: Personcentrerad vård innebär ett partnerskap mellan patient/anhöriga och vårdgivare och bygger på patientdelaktighet, samt att se individen bakom sjukdomen.

Här är Linnéuniversitetets bästa äldreuppsatser – Äldre i

Personcentrerad vård har visat sig ge positiva resultat på vården av patienter med olika diagnoser, däribland DM2 (Olsson, Jakobsson Ung, Swedberg & Ekman, 2013).

Personcentrerad vård uppsats

Vad betyder personcentrerad vård för dig? Vad gör ni redan idag? Vad kan personcentrerad vård tillföra din verksamhet? Hur involverar vi patienten i vård och behandling idag? Vad ser du för hinder och möjligheter att utveckla vårt arbetssätt ?
Xxl marknadschef

Skillnader i kvinnors livskvalitet efter lumpektomi jämfört med mastektomi.

2020 — Trots att vi lever i ett välmående land finns det stora skillnader i hälsa mellan olika grupper. För att ge en personcentrerad vård krävs att  Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL: Stöd för styrning och ledning.
Verkstad vaxjo

Personcentrerad vård uppsats boendeparkering uppsala karta
vidareutveckla på engelska
reseforetag
anna borgeryd familj
populära poddar
ica saldo

Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa - CORE

För att maximera möjligheterna att utföra personcentrerad vård via tolksamtal hade sjuksköterskor behövt särskild utbildning. Nyckelord Sjuksköterskans erfarenheter, tolksamtal, personcentrerad vård, kommunikation Lunds universitet vård. Personcentrerad vård innebär att brukaren inom vården i första hand ska ses som en människa med unika behov och resurser, och i andra hand som en patient i behov av vård. Brukaren ska enligt detta arbetssätt ha stort inflytande över den egna vården, vård som bygger på ett partnerskap mellan vårdgivare och vårdtagare. Personcentrerad vård och jämlik hälsa Expandera Linda Fahlén och Linda Magnusson tog hem priset med 5000 kronor för bästa C-uppsats.