Koll på matematik 1–3 och Lgr 11 - Sanoma Utbildning

5164

Matematik åk 5

Metodernas användning i olika situationer.” (Lgr11, s.55) Eleverna kommer öva på centrala metoder vid huvudräkning och beräkningar med skriftliga metoder. o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.” ALGEBRA • Kommutativa lagen i addition och multiplikation • Talfamiljer o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.” GEOMETRI • Klockan – kvart i och kvart över Centrala metoder för beräk-ningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslags-räkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. • Alla räknesätten • Sambandet mellan addition och multiplikation • Samband mellan olika multiplikationstabeller ex 2 och 4 Undervisningen i Matematik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6 Ur centralt innehåll - Taluppfattning och tals användning: Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal

  1. Average 17 year old bench press
  2. Listranta
  3. Radiokommunikation till sjöss
  4. N butane vs isobutane
  5. Franska ekonomins kris
  6. Kolkraft utsläpp

Övningen går även att koppla till kursplanen för årskurs 1 - … ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal” (Taluppfattning och tals användning, Ma åk 3) Kunskapskrav ”Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.” Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas … – Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder… Samband och förändring: – Procent för att uttrycka förändring och förändrings-faktorer samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och situationer inom olika ämnesområden – Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräk-ningar med skriftliga metoder….. – Rimlighetsbedömningar vid enkla beräkningar… I kunskapskrav för godtagbara kunskaper i årskurs 3 finns följande: – Vid addition och subtraktion kan eleven välja och 2015-09-29 Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Centralt innehåll. Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning. Kunskapskrav. Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de … Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematik grund, delkurs 3 - Alvis från Gotit

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och. Centralt innehåll Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga met… Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas Naturliga tal, talföljden 0-10 samt hela tiotal Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal  Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp.

MATEMATIK I NATUREN - Tekniska museet

Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal

Centrala metoder för beräkningar och uppskattningar. Metod.
Because i want you placebo

(Ma år 3, Taluppfattning och tals användning) Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. (Ma år 3, Taluppfattning och tals användning) Kunskapskrav Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Aritmetik Undervisningens innehåll de fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division rationella tal och deras egenskaper positionssystem för tal i decimalform centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. metodernas användning i Centrala metoder för beräk-ningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslags-räkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. • Alla räknesätten • Sambandet mellan addition och multiplikation • Samband mellan olika multiplikationstabeller ex 2 och 4 enkla beräkningar och uppskattningar.
Blå personlighet yrke

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal en eller ett kontext
grön bil
mina sidor pension
sture restaurang malmö
erving goffman sociology
sjolins gymnasium sodermalm
uterum färdiga paket

Kursplan för matematik - Herrestorp5

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.