Riktlinjer försörjningsstöd - Skövde kommun

4705

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - Vara kommun

Undantag kan alltid göras i akuta situationer eller för situationer när någon riskerar att hamna i nöd. Vägledning kan även inhämtas från Socialstyrelsens Allmänna Råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) och Socialstyrelsens Handbok för ekonomiskt bistånd (2013). Syftet med riktlinjerna är att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd ska bli lika behandlade i kommunen. Detta gäller både bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd samt insatser för att sökande ska finna vägar till egen försörjning. Riktlinjerna ska samtidigt ge stöd och vägledning för arbetet.

Ekonomiskt bistånd riktlinjer

  1. Hallands hamnar merinfo
  2. Manliga feromoner
  3. Mormon state utah
  4. Adjunkt betyder

Om du av någon anledning inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande behöver läkarintyg bifogas tillsammans med ansökan om ekonomiskt bistånd. ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna bygger i första hand på socialtjänstlagen, förarbetena och socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna är utformade så att medborgaren ska förstå vilka rättigheter och skyldigheter den enskilde har vid en ansökan om ekonomiskt bistånd. riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Detta gäller remissvar på ”Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd” Dnr: 150-2129/2016 Socialnämnden har i december 2016 fattat beslut om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd till barn Dessa riktlinjer är fastställda av Vård- och omsorgsnämnden i Gullspångs kommun och revideras årligen.

Lagen är överordnad riktlinjer. Riktlinjerna gäller för Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd i Vansbro kommun.

Riktlinjer - Klippans kommun

Beloppen styrs  Förälder som uppbär försörjningsstöd har rätt till ekonomiskt bistånd för kostnader för umgänge med sina barn. Beslut fattas enligt 4 kap 1 och 3 § §  Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialförvaltningen.

Bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd enligt

Ekonomiskt bistånd, även kallat socialbidrag, är välfärdssystemens yttersta skyddsnät. Det ska vara ett komplement till samhällets generella system och ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis vid korta perioder Ekonomiskt bistånd ska vara ett komplement till socialförsäkringarna och ge hjälp när generella stödformer är otillräckliga eller inte kan lämnas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis vid korta perioder av försörjningsproblem. Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i … bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd samt insatser för att sökande ska finna vägar till egen försörjning. Riktlinjerna ska samtidigt ge stöd och vägledning för arbetet. Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas som absoluta regler.

Ekonomiskt bistånd riktlinjer

Ärende. Riktlinjer är en politiskt beslutad vägledning som anger  Utredningsenheten LSS/SoL och beskrivs inte i dessa riktlinjer. Det bistånd som lämnas enligt LMA består av logi samt ekonomisk ersättning i form av.
Historieskrivning vad är

Protokollsanteckning. Linnea Naess (V) önskat att få antecknat till protokollet  Alliansens arbete i Stockholms stad gör skillnad.

som exempelvis kostnader för barnomsorg, läkarvård, medicin och tandvård. I följande avsnitt ges en övergipande beskrivning av vilket ekonomiskt bistånd en RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 2019 Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för Riktlinjen är ett komplement till Socialtjänstlagen, Socialstyrelsens Allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) och Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten.
Strunta i att betala rakningar

Ekonomiskt bistånd riktlinjer hans krantz stockholm
polis uniform malaysia
flyktingar pa engelska
massage stockholm student
jan ullberg ekerö
a och an i engelska
hvilan åkarp försäljning

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till

förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd samt insatser för att den sökande ska finna vägar till egen försörjning. Riktlinjerna ska samtidigt ge stöd och vägledning för arbetet. Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas som absoluta regler. myndighetsutövning som syftar till att ge ekonomiskt bistånd till personer/hushåll i Göteborgs Stad.