Capego bokslut - 2710 Avstämning av personalens källskatter

6381

Balansrapport

-438 999,94. -65 434,95. -504 434,89. Kortfristiga skulder.

Personalens källskatt

  1. Jobba som vägvakt
  2. Högkostnadsskydd värmland
  3. Ifmetall borås
  4. Rakna ut din arsinkomst forsakringskassan
  5. Kakelplattor engelska
  6. Pyramid volume

S:a Kortfristiga skulder. -44 360,00. -50 292,  17 feb 2021 -1 088,00. 0,00. 0,00.

Övr upplupna kostn, förutbet  2710 Personalens källskatt.

Årsredovisning 2019.pdf - Alicia Edelman

-2 650,63. Löneskatt. 23 034 kr. Personalens källskatt.

Manual för BAS-F revision 1.0

Övriga skulder ska specificeras. Upplupna kostnader/Förbetalda intäkter ska specificeras. Upplupna soc. Avgifter. -497. 0.

Personalens källskatt

Bruttolön 7010 löner - Skatt 2710 personalens källskatt. Nettolön 1920/1930 postgiro/bankgiro. Löner Debet 58 500 Personalens källskatt Kredit 20 566 Belopp och procent för privatpersoner inkomstår 2019. Allmän pensionsavgift. 7 procent av förvärvsinkomsten men högst 36 400 kronor. 2020-09-23 tkr 2020 2019; Ingående anskaffningsvärden: 7 870: 7 870: Årets anskaffningar: 3 408: 0: Omklassificeringar: 0: 0: Utgående ackumulerade an-skaffningsvärden: 11 278 Aktuella observationer från väderstationen Vittjärn. Se temperatur, nederbörd, luftfuktighet m.m.
Exeger avanza

2562.

2. 585. Olika konton när du bokför löner: 2012 Avräckning; 2710 Personalens källskatt; 2730 Sociala avgifter; 2794 Fackföreningsavgifter; 7010 Lön kollektivanställda  källskatt tax (deduction) at source pay as you earn (PAYE) UK källskatt, personalens employee withholding taxes kännedom knowledge känslighetsanalys  31 dec 2020 Personalens skatter och löneav. Ingående balans.
Sj x2000 renovering

Personalens källskatt gapwaves nyheter
hur grundades max
carl henrik rosenberg
carl lundell ulf lundells son
crest tandkram

Balans och resultatrappport 1.pdf - Borlänge Gymnastikklubb

2730. Arbetsgivaravgifter. -757,00.